Екоорганизации: Законопроектът за горите ще доведе до унищожаване на българската природа

Създават се условия за крупни заменки на десетки хиляди декари гори във вододайните зони на нашата страна

Сдружение "Екофорум за устойчиво развитие" и коалиция от неправителствени организации призовават депутатите от Комисията по земеделие и гори и от Комисията по околна среда и води в Народното събрание да отхвърлят одобрения от МС на 28.12.2011 г. законопроект за изменение и допълнение в Закона за горите, призовават от сдружението.

Тъй като този законопроект без съмнение ще доведе до ощетяване и унищожаване на българската природа, ще застраши екологичната и национална сигурност, ще доведе до недопустима държавна помощ, ще стимулира незаконните сечи, горските палежи и износа на неправомерно добита дървесина.

Законопроектът би довел до стимулиране в бъдеще на незаконното строителство на ски съоръжения в Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите, което се явява недопустима държавна помощ. Създават се условия крупните заменки на десетки хиляди декари гори във вододайните зони на нашата страна да се случат отново. Неприемлива е възможността съществуващите територии да бъдат допълвани с нови площи от държавния горски фонд без търг, а впоследствие да бъдат обезлесявани и изграждани стотици км писти, влекове, лифтове и други спомагателни съоръжения, като при това се гарантира узаконяването им от държавните институции.

Съвсем реалистично може да се предвидят последствията от изпълнението на одобрения от Министерски съвет законопроект. Спестявайки си стотици милиони лева дължими държавни такси в дългосрочен план от промяна на предназначението на гори, определени компании ще могат да узаконят действащи съоръжения в Пирин, Витоша, Стара планина, Рила и Родопите.

Определени компании, получили чрез заменки горски площи в стратегическите вододайни зони на страната в Пирин, Стара планина, Рила и Родопите, ще имат възможност да строят без общ устройствен план и да обезлесяват свободно останалите незасегнати вододайни зони в страната, с всички очаквани последствия, а именно – промяна на климата в регионите към засушаване и предизвикване на водни кризи, влошаване на почвеното плодородие в низините, ерозия на почвите в планините и затлачване на изкуствените вододайни съоръжения за питейна вода, като например язовир "Искър".

Очакваните негативни последствия от приемането и изпълнението на законопроекта пряко ще застрашат екологическата и националната сигурност и ще предизвикат огромни затруднения за държавната власт и за страната до пет-десет години. Ощетяването на обществения интерес и избягването на приходи за държавния бюджет възлизат на най-малко 80 милиона лева само за следващите три години.

Подкрепяме искането на коалицията от екологични неправителствени организации за незабавно приемане на промяна в Закона за горите, с която да се обявят за нищожни всички сделки с гори и земи от държавния горски фонд от 2000 г. до момента. Всички незаконни строежи следва да бъдат разрушени, а околната среда да бъде възстановена със средства на нарушителите на закона. Отговорните длъжностни лица и извършителите на престъпления относно незаконните строежи и заменки следва да бъдат подведени под наказателна отговорност.

Ще продължим да наблюдаваме процеса и няма да се поколебаем, заедно с останалите екологични неправителствени организации, да уведомим Европейската комисия и Европейския парламент, ако предложените текстове, облагодетелстващи частни бизнес интереси, бъдат приети от Народното събрание, заявяват още от сдружение "Екофорум за устойчиво развитие".

Сдружението е една от първите български природозащитни неправителствени организации, която наскоро чества двадесет и пет години от създаването си. Учредена е през 1986 г. като български клон на международното екологично движение към ООН от учени и общественици от 32 страни и 12 международни организации. Сред основните цели на сдружението са опазване на околната среда, насърчаване устойчивото развитие в България, застъпничество за представяне на екологични теми в образованието, науката и ежедневния живот.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.