Горските пожари и засушаванията - резултат от глобалните климатични изменения

Много застрахователи отказват да застраховат земеделските производители, защото дейността им се явява твърде рискова

Резултатите от глобалните климатични изменения са най-вече горските пожари и засушаванията. Това каза за предаването „Нещо повече“ по "Хоризонт" Георги Стефанов - експерт по промени на климата в Световния фонд за дивата природа. Това са непрекъснатите промени в тези топли и студени вълни. Днес е студено, след по-малко от 24 часа става горещо и обратното. Много видни стават и дългитсе периоди без капка дъжд, засушаванията, намалелите количества валежи, които е отразяват изключително негативно на общите тенденции на водите в реките и въобще във водните басейни.

Сигурен индикатор за засушаването е, че много застрахователи отказват да застраховат земеделските производители, защото дейността им се явява твърде рискова, изтъкна Стефанов. Според прогнозите, почти цялата страна би била засегната от засушаването.

Североизточна България като цяло, но Източна България - южната част също. Териториите с гори, но с горски фонд под 800 метра - това са полупланинските територии, условно казано. И не на последно място, когато гледаме картата за валежите: тези най-равнинни и най-низинни части, тоест Тракия, Крайречна Добруджа.