Храстовите екосистеми в страната са богати на растения и животни

Проведе се заключителна конференция по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстовите екосистеми на територията на България

Храстовите екосистеми в страната ни са в добро състояние и са богати на растения и животни – в по-голямата част от тях се срещат около 30 растителни вида и 130 гръбначни и безгръбначни животни. Това отчетоха на заключителна конференция експертите, работили по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстовите екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)”.

Проектът се реализира по Програма БГ03 “Биологично разнообразие и екосистеми” от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се управлява от МОСВ. Изпълнител на проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ).

Макар да няма много защитени видове, в повечето от степно-храстовите екосистеми у нас (83 процента) няма или са налични до три чужди инвазивни вида, което повишава значението им, коментираха учените. Почти всички се намират в територии с много добро качество на почвите.

Обхваната е територията на цялата страна извън защитените зони от екомрежата НАТУРА 2000. Това е първото изследване и картиране на степно-храстовите екосистеми в България от гледна точка на техния потенциал да предоставят ползи за хората (т.нар. екосистемни услуги), отбеляза д-р Калина Пачеджиева от СУ.

Разграничени са три подтипа храстови екосистеми, като най-разпространени са умерено-континенталните и средиземноморско-планински храсталаци, които са 98 процента от всички. В тях преобладават глог, шипка, дрян, трънка, къпина и малина. Макар експертите да отчитат намаляването им в някои общини, общото им разпространение е широко.

Храстовите екосистеми имат доста по-голям потенциал, който може да се използва, смята д-р Силвена Ботева от СУ. Според експертите недооценени са културните екосистемни услуги, които те предоставят. Към момента те са най-добре развити в Югоизточния регион за планиране.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.