1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. ИАГ засилва проверките за изпълнение на дейностите за защита на горите от пожари

ИАГ засилва проверките за изпълнение на дейностите за защита на горите от пожари

По време на пожароопасния сезон е забранено паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии

Експерти от Изпълнителната агенция по горите, Регионалните дирекции по горите, съвместно с Областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУ „ПБЗН”) започват упражняването на системен контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия през летния пожароопасен сезон на настоящата година. Проверките се предприемат с цел провеждане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в горите и земеделските територии на страната.

Контролът по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия ще бъде осъществяван в районите на дейност на Държавните горски стопанства (ДГС) и Държавните ловни стопанства (ДЛС), които са териториални поделения на новосъздадените шест Държавни горски предприятия. Особено внимание трябва да се обърне на направата на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Също така ще се следи и за почистването на тревни горими материали покрай железопътни линии и пътища, линейни съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др.  

Регионалните дирекции по горите ще следят и за строгото спазване на заповедите за пожароопасния сезон, който вече е обявен във всички области на страната. Ще се проверява готовността на служителите от специализираните групи за гасене в държавните предприятия и най-вече на ангажираните с обслужването на специализираните автомобили за патрулиране и първоначална атака на горски пожари. По време на пожароопасния сезон е забранено паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии, както и на разстояние по малко от 100 м от границите на горите. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

Подготовката за активния пожароопасен сезон за тази година започна още през март, когато ръководствата на Регионалните дирекции по горите и ОУ „ПБЗН” извършиха съвместни проверки в ДГС и ДЛС на регионалните програми и годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари през 2011 г. По време на срещите беше обсъдено и анализирано изпълнението на противопожарните мероприятия през 2010 г. и предвидените мерки за тази година. Особено внимание бе обърнато и на създадената организация в държавните горски и ловни стопанства относно изграждането на противопожарни ядра, осигуряването със защитни облекла, машини, транспортни средства и инвентар във временните и постоянни противопожарните депа. По предоставените данни и информация беше констатирано, че всички ДГС и ДЛС са разработили оперативните си годишни планове съгласно изискванията. Регионалните програми за опазване на горите от пожари и схемите за оповестяване са актуализирани съгласно разпоредбите на Закона за горите и структурирането на шестте Държавни горски предприятия.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.