Крайморска Добруджа е нова защитена територия с площ 66 574 декара

В зоната ще бъдат опазвани важни местообитания на ценни животински и растителни видове

Нова защитена зона - "Крайморска Добруджа", ще опазва природни местообитания на ценни животински видове на площ от 66 574 декара.

Това съобщават от община Балчик, по повод проект на заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на такава зона, пише dir.bg

"Крайморска Добруджа" обхваща землища на балчишките села Гурково, Дропла, Кремена, Тригорци.

В защитената зона попадат и землища на села в общините Каварна, Шабла и Генерал Тошево в Добричка област.

В зоната ще бъдат опазвани полуестествени сухи тревни и храстови общества върху варовик - важни местообитания на орхидеи, неблагоустроени пещери, субконтинентални перипанонски храстови съобщества, понтосарматски степи и други.

"Крайморска Добруджа"се обитава от различни видове бозайници, земноводни и влечуги, защитени от Закона за биологичното разнообразие - добруджански хомяк, пъстър пор, лалугер, дългокрил прилеп, ивичест смок и други.

Сред ценните растителни видове е емилипоповото прозорче.

В новата защитена зона се забранява разораването, превръщането в трайни насаждения и залесяването на пасища, мери и изоставени земи, строителството, движението на моторни превозни средства извън съществуващите пътища, според проекта на заповед за обявяване на зоната.

Няма да бъде възможна и употребата на препарати за растителна защита, ще се санкционира паленето на огън в пещерите, повреждането на скални образувания и други.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.