1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Любителският риболов на територията на НП „Рила” е разрешен за притежатели на редовни билети при спазване на определени условия

Любителският риболов на територията на НП „Рила” е разрешен за притежатели на редовни билети при спазване на определени условия

Снимка:

Разрешеният период за улов за пъстървовите видове риби е от 1 май до 30 септември

По време на еднодневен излет любителите риболовци могат да уловят и задържат за собствена консумация не повече от 8 броя от пъстървовите риби с общо тегло до 2 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло и 2 кг за останалите видове риби.

Разрешеният период за улов за пъстървовите видове риби е от 1 май до 30 септември, а за останалите видове е от 1 юли до 31 октомври, в дните от седмицата – събота, неделя и официалните празници в светлата част на денонощието.

Средствата, с които може да се извършва любителски риболов на територията на Национален парк „Рила“ са една спортна въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука, а разрешена риболовна стръв може да бъде всякаква изкуствена и естествена стръв с изключение на естествен хайвер.

Не се разрешава улов на маломерни риби, когато размерите им за съответните видове са по-малки от следните: за дъгова пъстърва – 22 см, за сивен и балканска пъстърва – 20см и за черна (балканска) мряна – 15 см. Рибата се измерва от началото на муцуната до края на опашната перка.

Любителският риболов на територията на НП „Рила” е разрешен само в езерата описани в Приложение № 29 от Плана за управление на НП „Рила” (приет с решение № 522 от 04.07.2001 г. на МС, обн. ДВ, бр. 66 от 27.07.2001 г.), а именно Скалишки езера, Вапски езера, Сухото езеро, Грънчар, Двете Мусаленски езера, пред хижа “Мусала”, Свинското езеро и Йончево езеро.

Риболовът във всички реки на територията на НП „Рила“ е забранено през 2016, 2017 и 2018 г. поради необходимостта за опазване на биологичното разнообразие и създаването на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми (ихтиофауна) в изпълнение на Заповед № РД 09-98 от 26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните и Заповед № РД – 65 от 30.05.2016 г. на директора на Д „НП Рила“ на основание чл. 21, т. 11 и т. 16, чл. 22 и чл. 50, т. 1 и т. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и чл. 7, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Дирекциите на националните паркове и Раздел II, т. 4.0, подточка I–15.2 от Плана за управление на Национален парк „Рила“.

Гражданите могат да подават сигнали за извършване на нерегламентирани дейности в НП парк „Рила“ и резерват „Риломанастирска гора“ на служебни телефони: 0884 111 400; 0887 997 770; 0884 111467; 0884 111 407; 0884 111 410.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.