Между мерките за опазване и реквиема за българската гора

Ще успеят ли усилията за устойчиво ползване на горските ресурси?

„Много голяма отговорност е в ситуация на засилен обществен натиск да се постигне устойчиво ползване и стопанисване на горите, което да гарантира обществените им ползи. Но усилията си заслужават, защото посегателствата срещу гората са посегателства срещу националната ни сигурност”, беше коментарът на инж. Дамян Дамянов след като спечели конкурса за директорския пост на Югозападното горско предприятие, проведен от МЗХ.

Две седмици преди това ресорният зам.-министър доц. д-р Георги Костов отчете, че 6-те предприятия управляват над 2,9 млн. ха горски територии, които са държавна собственост и представляват 69,5% от общата горска площ към 2014 г.

Пресконференцията на зам.-министър Костов преди всичко фокусира вниманието на обществеността върху предложените от настоящия екип на аграрното министерство допълнителни мерки, насочени към опазване на българските гори. Според мнението на мнозина те са провокиран отговор на надигналия се глас на гражданското общество срещу зачестилите безцеремонни престъпни набези и бракониерски сечи на българската гора. Освен за тях вече е крайно време да се даде и точно обяснение на конкретни случаи, като тези в Ботевградския регион, където, ако ти разрешат 100 кубика, можеш да отрежеш 1000, под предлог, че правиш санитарна сеч.

„Гората е възобновим ресурс, необходим на потребителите“, е обобщеният отговор на доц. Костов, който през февруари заедно с ръководството на ИАГ представи новите мерки, изпълнението на вече въведените и тенденциите в развитието на горите у нас. „Нашето предложение включва разширяването им с над 103 000 ха държавни гори, които са разположени на наклонени терени, около водни течения, населени места и инфраструктурни обекти“. На практика това наистина се случи с „решението за увеличаване на защитните горски територии, като превантивна мярка за недопускане възникването на бедствени ситуации и човешки жертви с приетото седмица след това постановление на МС, базирано на предложени от шестте горски предприятия конкретни нови територии, които да бъдат включени и категоризирани като защитни”, обяви зам.-министър Костов при приемане на подписка с искания за съхранение и опазване на българската гора, връчена му от Сдружение за дива природа „Балкани“.

„Със заповед на министъра на земеделието и храните са въведени ограничения за използването на горските пътища, когато те са преовлажнени, като е издадена и забрана за ползването на неспециализирана горска техника за навлизане в сечищата“, информира още доц. Костов. Сред другите мерки, които той представи, са определянето на горна граница от 20% за всички видове възобновителни сечи и 30% за всички видове отгледни сечи, както и трансформацията на краткосрочните постепенни сечи в дългосрочни. Уточни и че е обсъдена с Министерството на финансите промяна в Закона за ДДС, с която временно да се ограничи възстановяването на ДДС за експортиран необработен объл дървен материал. По думите му трябва да се ускорят и дейностите по сертификация на държавните горски територии, като до една година да се увеличат от 25 на 80% сертифицираните гори у нас. По този начин ще се гарантира независим външен контрол за качеството на дейностите, които се извършват в тях.

През последните месеци бяха въведени и множество практически мерки за ограничаване на незаконната сеч. През декември 2014 г. по инициатива на МЗХ бяха сформирани нови 173 мобилни екипа в държавните горски предприятия, които извършват самостоятелни и съвместни проверки с наличните 400 горски инспектори към ИАГ. „Увеличихме два пъти екипите на горските от началото на 2015 г. с цел да спрем незаконната сеч. В определени моменти искаме и подкрепа от МВР, защото при проверка скачат да ги бият“, заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Поетапно на територията на страната се въвежда електронна система за издаване, контрол и отчитане на движението на дървесина и дървени материали, която трябва да е готова до есента на настоящата година. От есента на 2014 г. пък беше даден публичен достъп до издадените позволителни за сеч, припомни доц. Костов, като акцентира и върху въведената забрана за провеждане на окончателни фази на краткосрочни – постепенни сечи на площ по-голяма от 2 хектара.

Според доц. Костов сечта, която се извършва в момента в България, е под прираста на горските територии в страната и дори и държавните горски стопанства не изпълняват на 100% заложените количества. За възобновяването на горските територии той коментира, че от създаването си през 2011 г. държавните горски предприятия са инвестирали над 41 млн. лв. за залесителни мероприятия на площи от 51 000 декара, както и 6 млн. лв. за дейности за защита на горските територии от пожари, болести, вредители и други.

Сегашното управление е взело мерки срещу незаконната сеч, каквито до момента не са били прилагани и в резултат на това вече има палежи, пукане на гуми и разбити стъкла на горски.

В началото на този месец държавата стигна до драстични измерения на мерките за закрила на българската гора. Народното събрание наложи тримесечен мораториум върху износа на необработен дървен материал. За срок от три месеца се забранява изпращанията на необработен дървен материал, като думата „изпращане“ е с цел преодоляване на забраната за движение на стоки и капитали в Европейския съюз (ЕС). Втора точка от приетото решение гласи, че парламентът задължава министъра на земеделието и храните на основание чл. 126, ал. 6 от Закона за горите да издаде заповед за забрана на износа на необработен дървен материал. Това задължение се отнася за страните извън ЕС. Като точка трета от приетото решение е записано, че в тримесечния срок на забраните за износ и изпращане трябва да бъдат изработени законодателни промени и промени в подзаконовите нормативни актове, свързани с подобряване на контрола върху дейностите в горските територии и противодействие на незаконната сеч. От ГЕРБ и БСП вече са готови със законодателни промени в тази посока, като по време на комисия представителите на двете партии постигнаха устна договорка двата законопроекта да бъдат внесени заедно в Народното събрание, за да се разглеждат заедно в комисии и пленарна зала. Мораториумът влиза в сила от публикуването му в Държавен вестник.

Автор: Мариела Илиева

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.