1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Министър Борислав Сандов: Очаквам по всички проекти на ОПОС 2014 - 2020 г. да се работи с високи темпове

Министър Борислав Сандов: Очаквам по всички проекти на ОПОС 2014 - 2020 г. да се работи с високи темпове

„Очаквам по всички проекти на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ да се работи с високи темпове, да се мобилизират бенефициентите, така че в максимална степен да успеят да изпълнят своите ангажименти“. Това заяви министърът на околната среда и водите Борислав Сандов пред участниците в 16-то заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014 - 2020 г.

Министърът откри форума и подчерта, че е важно да се направи всичко възможно за компенсиране на забавянето в някои от проектите, за ускоряване на процесите или навременно пренасочване на средства.

„Най-важната цел на проектите по ОПОС е да подобрят качеството на живот на хората, като осигурят по-чист въздух, по-добро управление на водните ни ресурси и отпадъците и запазване на биологичното разнообразие“, посочи министър Сандов.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПОС 2014 - 2020 Галина Симеонова също отбеляза нуждата от бързи действия по реализация на проектите. Тя представи пред членовете на Комитета за наблюдение доклад за изпълнението на ОПОС през 2021 г., както и индикативна годишна работна програма за настоящата година.

Партньорите в мониторинговия комитет обсъдиха методологии и критерии за оценка на проектни предложения по процедури, за които е осигурено финансиране до края на програмния период: „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“, Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво местни административни единици и модернизация на Системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО) на органите на изпълнителната власт“ и „Природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“.

Комитетът за наблюдение одобри изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, както и увеличаване на максималната стойност на проектите по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ за бенефициентите Смолян, Видин, Монтана и Димитровград. Представени бяха резултатите по изпълнението на финансовите инструменти по ОПОС 2014 - 2020 г., както и извършените оценки на Програмата.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.