Министър Димов информира парламента за последиците от наводненията в района на Бургас

Най-сериозният проблем в момента е с депото за твърди битови отпадъци в Бургас

Министърът на околната среда и водите Нено Димов беше изслушан в Народното събрание във връзка със ситуацията в Бургаска област след проливните дъждове. Той съобщи, че най-сериозният проблем в момента е с депото за твърди битови отпадъци в Бургас, което обслужва 9 общини. То е спряло, тъй като има частично компрометирана дренажна система. „Не се наблюдава изтичане, но има сериозно свлачище, което трябва да бъде укрепено“, каза министърът от парламентарната трибуна.

„С кмета сме в постоянна връзка с оглед на това да решим проблема за отварянето на временни площадки за съхраняването на отпадъците в различните райони, така че да има къде да се извозват до момента, до който депото ще започне да работи отново и те ще бъдат трайно депонирани там“, допълни министър Димов.

„Другият проблем, който в момента бързо се разрешава, е с пречиствателната станция в Горно Езерово, която беше наводнена. Предполагам, че в рамките на следващите 2-3 дни ще възстанови работата си. Там щетите са по-малки“, каза още Нено Димов.

По отношение на информацията за очакваните валежи в района министър Димов посочи, че НИМХ на БАН е издал оранжев код за значителни валежи в 16 области от Централна и Източна България за 24 октомври 2017 г. Очакваните валежи са били с количество от 35 до 50 л/кв. м за 24 часа, като локално е било възможно да достигнат до 60 л/кв. м. В останалите 12 области предупреждението е било за жълт код с количество от 15 до 30 л/кв. м с локална възможност да се достигне до 40 л/кв. м на денонощие. Реално валежите са били повече от прогнозираното. За осигуряване проводимостта на реките в региона  Басейнова дирекция „Черноморски район“ е направила поредица от проверки и предписания за почистване на корита на реки, информира министър Димов.