1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Министър Димов ръководи последния за Българското председателство Съвет по околна среда

Министър Димов ръководи последния за Българското председателство Съвет по околна среда

Министрите обсъдиха насоките за бъдещата работа по предложението за Директива за питейните води

Проведе се последното заседание на Съвета по околна среда в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Дневният ред включваше теми от изключителна важност за опазването на околната среда и здравето на европейските граждани, а именно кръговата икономика и рециклирането на пластмасови продукти, качеството на питейните води и емисионните стандарти за леките и лекотоварни моторни превозни средства.

Като резултат от усилията на Българското председателство на вниманието на министрите бяха представени за одобрение Заключения относно изпълнението на плана за действие на ЕС за кръговата икономика - един от водещите приоритети за триото Естония-България-Австрия. С приемането им Съветът потвърди потенциала на кръговата икономика за постигне устойчив растеж и за намаляване зависимостта на ЕС от невъзобновяеми първични суровини. Подчертана беше отговорността на всички заинтересовани страни за промяна на модела по отношение на проектирането, употребата и потреблението на продуктите.

„Кръговата икономика може би ще е най-значимото постижение на съвремието ни. Изключително щастлив съм, че днес министрите постигнаха съгласие за съвместни действия за изпълнението на Плана на ЕС относно кръговата икономика. Необходимо е всички ние да преосмислим начина, по който използваме пластмасовите изделия.“ изтъкна министър Димов.

Министрите обсъдиха насоките за бъдещата работа по предложението за Директива за питейните води. Проектът е непосредствен резултат от първата успешна гражданска инициатива в ЕС и има за цел да надгради и подобри настоящите стандарти за качество и мониторинг на питейните води, както и осигуряване на по-чисти питейни води за гражданите на ЕС.

Предмет на дебати беше и проектът за Регламент относно стандартите за емисии на CO2 от леки коли и лекотоварни микробуси. Министрите обсъдиха предложените цели за намаление на CO2 емисиите, както и предложените механизми за стимулиране на превозни средства с нулеви и ниски емисии.

ЕК представи пред Съвета новите си законодателни предложения за емисионните стандарти за тежкотоварните превозни средства. Обсъдени бяха и бъдещето на програма LIFE на ЕС, повторната употреба на водата, пластмасите за еднократна употреба и привеждане в съответствие на задълженията за докладвания по околната среда.

Съгласно установената традиция, в рамките на последното заседание за председателството, министър Димов предаде щафетата на следващия ротационен председател - Австрия, който ще поеме ръководната роля от 1 юли т.г. Основавайки се на вече постигнатия от Българското председателство напредък, през втората половина на годината Австрия ще продължи работата по тези важни законодателни инициативи.

Трите сесии на съвета и пресконференция за резултатите можете да проследите на:

https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts?categoryid=15&datefrom=2018-06-25&dateto=2018-06-25

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.