Министър Димов ще участва в заседанието на Съвета по околна среда на ЕС в Люксембург

Ще бъдат обсъдени основните условия, стимули и благоприятна рамка, които трябва да бъдат изготвени на ниво Европейски съюз, с оглед постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов заминава за Люксембург, където ще участва в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда на 4 октомври 2019 г.  В рамките на заседанието министрите ще проведат дебат по Стратегическа дългосрочна визия на ЕС за неутрална по отношение на климата икономика. Ще бъдат обсъдени основните условия, стимули и благоприятна рамка, които трябва да бъдат изготвени на ниво Европейски съюз, с оглед постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Съветът на ЕС по околна среда се очаква да приеме три заключения за подготовката на срещите по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), която ще се проведе в Сантяго де Чили, Чили, 2-13 декември 2019 г., както и по Осмата програма за действие за околната среда и бъдещите действия в областта на кръговата икономика.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар