1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Министър Юлиян Попов: Необходимо е да променим нагласата на хората към отпадъците

Министър Юлиян Попов: Необходимо е да променим нагласата на хората към отпадъците

За това апелира министърът на околната среда и водите по време на среща с представители на 100 общини в страната

„Ние минаваме от една ера в друга – от опасността да ни наложат наказателна процедура заради неспазване на европейското законодателство към промяна на нагласата ни към отпадъците. Нека въвеждаме дисциплина без налагане на наказания. Както и да гледаме на отпадъка като на суровина“. Това каза министърът на околната среда и водите Юлиян Попов по време на среща с представители на 100 общини, която се проведе в София. В нея участваха заместник-министър Николай Сиджимов, ръководителят на Управляващия орган на Програма „Околна среда‘ 2021-2027 г. Галина Симеонова, директорът на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ Светлана Божкова и експерти от екипите на двете дирекции.

На срещата бяха представени проект на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове. Представителите на общините бяха запознати с процедурата за изграждане, разширяване и надграждане на общински и регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, която се финансира по Програма „Околна среда“ (ПОС)  2021-2027 г.

общини-среща

Според министър Попов България е овладяла проблема с наказателната процедура за отпадъците, но много по-важно е състоянието на околната среда. „Ако се качите на Витоша, сега може би няма да го видите от снега, но цялата планина е засипана с отпадъци. И единственият начин да се отървем от отпадъците е ние да създадем пазар за тях. Не можем да обикаляме страната, да бъдем полицаи и да наказваме всеки. Затова е необходимо да променим нагласата на хората към отпадъците“, обясни той.

В проекта на ЗИД на ЗУО са предвидени нормативни изменения, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците,  които засягат задълженията на местната власт. По-важните от тях се отнасят до въвеждане на задължително разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината, включително и на отпадъци от обувки и текстил, пепел и сажди с произход от частни домакинства. Проектът на изменение предвижда осигуряването на най-малко една площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата на територията на общината, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други.

Заместник-министър Николай Сиджимов допълни, че се предвижда организиране на разделно събиране на отпадъци от опаковки, което да обхване по-голямата част от населението. „Ще въведем задължение всички населени места с над 700 жители, включително курортните,  да имат система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Така ще покрием с такива системи почти цялата територия на страната“, каза той.

За изпълнението на изискванията на нормативната уредба за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци и тяхното последващо рециклиране по Програма „Околна среда“ е подготвена процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, която ще бъде обявена през март 2024 г.

Ръководителят на Управляващия орган на програмата Галина Симеонова представи пред общините възможностите по процедурата. Конкретни бенефициенти са 167 общини от 33 регионални системи за управление на отпадъците, които са включени в Приложение № 8 от Националния план за управление на отпадъците. За останалите общини в приложението предстои да бъде обявена отделна процедура в началото на 2025 г. Те ще разполагат с общ финансов ресурс от 242,9 млн. лв. Допустими са дейности за изграждане, разширяване или надграждане на системите за разделно събиране и транспортиране на битовите биоразградими отпадъци чрез закупуване на необходимите съдове, техника и съоръжения за разделното събиране задължително на зелените и хранителните отпадъци, с  допълнителна възможност и за хартия, картон и дървесни отпадъци, които в момента се събират смесено.

„С мерките по тази процедура се опитваме да дадем възможност на общините да постигнат целите, заложени в закона по отношение на разделното събиране и последващо третиране на биоразградимите отпадъци, както и да направят следващата стъпка към по-модерното разбиране за управление на отпадъците на общинско ниво“, каза Галина Симеонова в обръщение към представителите на общините. Тя допълни, че общините ще могат да кандидатстват както самостоятелно, така и в партньорство и призова за прозрачност и диалог между всички в процеса. „Вие познавате спецификата на вашата общност, затова когато взимате решение дали ще разширявате съществуваща или ще изграждате изцяло нова система, мислете за вашия проект като за цялостна хомогенна система с най-добрата логистика, чрез която ще стигнете до гражданите и да ги мотивирате да изхвърлят разделно своите отпадъци“, каза в заключение Галина Симеонова.

Изпълнението на проектите ще допринесе за постигане на съответствие с изискванията на нормативната уредба за управление на отпадъците и целите на национално ниво към 2030 г., свързани със задължително разделно събиране на биоотпадъците и намаляване на количествата депонирани битови отпадъци.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.