1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Министерският съвет одобри резултатите от неформалното заседание на министрите на Европейския съюз по околна среда

Министерският съвет одобри резултатите от неформалното заседание на министрите на Европейския съюз по околна среда

Разгледано беше и неблагоприятното въздействие върху околната среда на войната в Украйна

Правителството одобри доклада за резултатите от неформалното заседание на министрите на Европейския съюз по околна среда, проведено на 13 и 14 юли 2022 г. в гр. Прага, Чехия.

Министрите обсъдиха ключовите елементи на Глобалната рамка за биологичното разнообразие за следващото десетилетие, която се очаква да бъде приета през декември т. г. на 15-ата среща на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие в Монреал, Канада. Европейският съюз ще се застъпи за амбициозни действия, като се започне от солидни цели за защита на биологичното разнообразие до рамка за наблюдение и преглед на изпълнението.

Разгледано беше и неблагоприятното въздействие върху околната среда на войната в Украйна, като бяха обсъдени възможностите на Европейския съюз и неговите държави членки да помогнат за намаляване, мониторинг и последващо възстановяване на екологичните щети. Общо беше разбирането, че следва да бъдат предприети адекватни мерки предвид опасността от сериозни и дългосрочни екологични последствия за региона.

Министрите обсъдиха и въпросите, свързани с адаптацията към изменението на климата. Беше поставен акцент на ролята на базираните на природата решения за повишаване на устойчивостта на екосистемите и адаптацията, предизвикателствата при прилагането им, както и ключовите елементи, свързани с политиките за адаптиране и биологичното разнообразие, които следва да бъдат включени в предстоящото предложение относно здравето на почвите.

Международните преговори в областта на климата и пътят за постигането на успешен резултат в рамките на предстоящото през ноември 2022 г. в Египет 27-мо заседание на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (СОР27) беше последната тема от дневния ред на срещата. България заяви, че протичащите в момента преговорни процеси предоставят възможност за запазване на импулса за постигане на ангажираност на глобално ниво. Министрите се обединиха около необходимостта да се осигури преразглеждане на национално определените приноси, добавяне на сектори или газове, както и преминаване към цели за намаляване на емисиите на парникови газове, които да обхващат цялата икономика. В рамките на тази сесия България информира за решението на българското правителство за издигане на кандидатурата на България за председател на 29- ото заседание на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, което ще се проведе през 2024 г.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.