МОСВ призова кметовете да вземат мерки за чистотата на въздуха през лятото

Според решението на съда на ЕС в Люксембург България не е спазила нормите за ФПЧ10 на територията на страната

Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков изпрати писмо до кметовете на общини с нарушено качество на  атмосферния въздух. В него МОСВ призовава за стриктно изпълнение на предвидените в общинските програми мерки за намаляване на нивата на ФПЧ10 и поддържането на ниско ниво там, където е постигнато съответствие.

Министерството настоява за мерки, приложими през летния сезон – редовно измиване на основните пътни артерии, благоустройство на крайпътните и междублоковите пространства, озеленяване на свободните площи, поддържане в добро състояние на пътната настилка, както и контрол на строителните дейности на територията на общината.

От изключителна важност за осъществяването на дейностите по изпълнение на всички мерки от програмите е създаването на организация за последващ контрол. Според изискванията на чл. 41, ал. 2 от Наредба №12 за нормите за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10), олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух контролът по изпълнението на програмите по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се осъществява от общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ.

Според решението на съда на ЕС в Люксембург България не е спазила нормите за ФПЧ10 на територията на страната. „Като се има предвид, че по данните от мониторинга и анализа на общинските програми битовото отопление е основен източник на емисии на ФПЧ10, считаме за недопустимо регистрирането на превишения през летния сезон“, се казва в писмото с указания до кметовете.

Предвид сериозността на проблема министерството разчита на добро сътрудничество и конструктивни действия от страна на общините и на РИОСВ за навременно и ефек

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.