1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. МОСВ с информация за опазването на вида Дива коза

МОСВ с информация за опазването на вида Дива коза

За защитените видове, включени в Приложение 3 към Закона за биологичното разнообразие се прилагат разпоредбите на Наказателния кодекс

Във връзка с публикации за отстрел на Дива коза от министерството обръщат внимание на следното:

Видът Дива коза (Rupicapra rupicapra) е под режим на стриктна защита, включен в Приложение 2 и Приложение 3 към закона за биологичното разнообразие. За защитените видове, вкл. за дивата коза, Законът забранява всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи, преследване и обезпокояване, с което да се гарантира тяхното опазване и съхранение.

Изключения от забраните се допускат само за ограничен брой екземпляри при условие, че популациите на засегнатия вид не са увредени в областта на естественото им разпространение и са в благоприятно състояние, както и:

  • при случай в интерес на защитата на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания;
  • за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници, дивечовъдни ферми и други видове имоти;
  • в интерес на общественото здраве и безопасност;
  • по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда и пр.

За защитените видове, включени в Приложение 3 към Закона за биологичното разнообразие (в т. ч. дивата коза), се прилагат разпоредбите на Наказателния кодекс. Там е заложено, че който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 5 000 до 20 000 лева.

diva koza-Rupicapra rupicapra

От 2022 г. година е въведено изискване при заявяване на изключение за ползване на конкретен защитен вид съответната организация да посочи конкретен район, за който това ще стане. По този начин се осигурява допълнително проследяване и контрол. За вида Дива коза (Rupicapra rupicapra) изключения се дават само за територията на Западни Родопи, като специално внимание се отделя на горските и ловните стопанства, които опазват основната част от популацията в региона. В останалите части на страната популацията е в защитени територии, където не се допускат изключения.

Не на последно място следва да се отбележи, че чрез позволените изключения се цели и се постига ограничаване на бракониерски дейности, предвид ангажираността на горските и ловни стопанисва в охраната на вида. Като конкретна стъпка при работата по един от основните приоритети на екипа на МОСВ - за опазване на защитените видове, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова вече проведе срещи, на които с други институции бяха набелязани конкретни стъпки за противодействие на бракониерски прояви.

Екипът на Министерството на околната среда и водите остро осъжда всяко посегателство върху природата, особено когато става въпрос за защитени видове.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.