„Напоителни системи” осъществява непрекъснато наблюдение на язовирите за наводнения

Налице са достатъчно свободни обеми за поемане на очакваното снеготопене през следващите дни

„Напоителни системи” ЕАД поддържа обекти за предпазване от вредното въздействие на водите /корекции на реки, отводнителни системи, предпазни диги, дунавски диги -  изградени за предпазване на земеделски земи и инженерна инфраструктура, извън населените места/, представляващи публична държавна собственост. След  продължителните поройни дъждове се формираха големи водни обеми, които заляха много земеделски земи и пътища. На много места водните нива в коригираните реки достигнаха максимално ниво и започна преливане през дигите. Едновременно с това започна бързо покачване нивото на водата в язовирите.

Във връзка с това „Напоителни системи” ЕАД е взело мерки за осъществяване на непрекъснато наблюдение и контрол над всички стопанисвани от дружеството язовири, заяви изпълнителния директор на дружеството Елица Попова. Според нея са определени контролни обеми на водата за евентуална висока вълна. При достигане на тези контролни обеми „Напоителни системи” ЕАД предприема контролирано изпускане на вода от язовирите, като за тези действия задължително се  уведомяват  Гражданска защита и кметовете на съответните общини, на чиято територия попадат язовирите.

Към 19 февруари от общия обем на язовирите, стопанисвани  от „Напоителни системи” ЕАД , който е 3 161 452 млн м3, са напълнени 1 750 000 млн. м3 или 55%. За сравнение през миналата година в същия период са били напълнени 1 500 000 млн. м3. В момента преливащи язовири са:
-    Черноморски басейн – яз. „Тича” прелива с 22 м3/ сек. и допълнително се изпускат 15 м3 /сек. през водовземната кула, или общо 37 м3/сек.
-    Дунавски басейн – яз. „Панчарево” прелива с 8.9 м3 / сек.
-    Източнобеломорски басейн – яз. „Малко Шарково” прелива с 9 м3/сек.
-    Западнобеломорски басейн – яз. Пчелина” прелива с 6.7 м3/сек.

Поради достигане на контролните обеми се изпускат язовирите: „Георги Трайков”, Ахелой” „Елешница”, „Съединение”, Ястребино” и  „Изворово” .

С изключение на язовирите от Черноморския басейн, във всички останали язовири притока е приблизително същия както през 2009 г. Налице са достатъчно свободни обеми за поемане на очакваното снеготопене през следващите дни. В няколко основни язовира – Тополница, Пясъчник, Домлян и Жребчево - процентът на напълване е от 40 до 50%.

По отношение корекциите на реки: с изключение на долините на реките от Черноморския басейн за останалата част от страната не съществува опасност от „високи” води, предвид очакваното снеготопене.

„Напоителни системи” ЕАД извършва още: непрекъснат оглед и денонощно наблюдение за безпроблемното оттичане на пропусканите водни количества на кориги-раните речни участъци извън населените места. За отвеждането на формирания воден слой върху земеделските площи са предприети мерки за недопускане на заливане на земеделски земи и населени места, както и на ниски участъци от пътната мрежа. В непрекъснат режим на работа са помпените станции в районите на Бургас, Варна, Ямбол, Перник, Видин, Монтана, Враца, Плевен, В. Търново и Русе. Предприети са неотложни аварийно – възстановителни работи на критични места, осъществяват се насипни работи, почистват се множество участъци от корекции на реки от плаващи предмети и отпадъци, които подприщват водата особено около мостови съоръжения, каза Елица Попова. Тя допълни, че за предприетите действия  „Напоителни системи” ЕАД е мобилизирало целия си наличен човешки ресурс и техника, с цел гарантиране на безпроблемното отвеждане на формиралите се високи води.


Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.