НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за силен вятър за всички области от Северна България и за областите Пловдив, Пазарджик и Сливен

Възможни са незначителни повишения на речните нива

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метрология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения, по-значителни изменения в резултат на оттичане са отчетени на р. Осъм (от -19 см до +37 см). Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +4 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени изменения на речните нива във водосбора на р. Искър с от -23 см с до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения са до +1 см. Водните количества в реките от басейна са около праговете за средни води, само водното количество на р. Айтоска при гр. Камено с около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +11 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -6 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча от -59 см до +59 см, както и на р. Арда от -18 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 24.10 и през нощта срещу 25.10, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 24, 25 и 26.10.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на 24 и 25.10. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 24, 25 и 26.10.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес  речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 25-26.10, в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26 и 27.10.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще бъдат без съществени изменения, като е периода 24-25.10 са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (23.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. През нощта на 24.10 срещу 25.10, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Във вечерните часове на 24.10 и през нощта срещу 25.10, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в в горните и средните части от водосборите на р. Марица и р. Арда. Водните количества ще бъде под праговете за внимание.

                   Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Във вечерните часове на 24.10 и през мощта срещу 25.10, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъде под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 24 октомври 2018 г. НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за силен вятър за всички области от Северна България и за областите Пловдив, Пазарджик и Сливен. В останалите области е в сила предупреждение от първа степен (жълт код).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.10.2018 г. е 4 124,5 млн. м3 и представлява 63,5 % от сумата на общите им обеми, което e с 0,2 % по-малко в сравнение с 22.10.2018 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,9 % от общия им обем;
  • напояване – 52,8 % от общия им обем;
  • енергетика – 69,2 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 257,042 млн. м3, което е 51,7  % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 243,041 млн. м3, което е 62,7 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 119,424 млн. м3, което 76,2 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 35,289 млн. м3, което е 24,8% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 178,5760 млн. м3, което е 44,6% от общия му обем.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.