1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Нова информационна система за състоянието на градските екосистеми ще подпомага властите при тяхното управление

Нова информационна система за състоянието на градските екосистеми ще подпомага властите при тяхното управление

Снимка:

Проектът се изпълнява от Института за гората при БАН и негови партньори

ГИС-базирана информационна система за състоянието и екосистемните услуги в урбанизираните територии ще подпомага местните, регионални и национални административни структури при управлението и планирането на урбанизираните територии. Тя е създадена в изпълнение на проект TUNESinURB, финансиран по програма БГ03 на Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ.

Проектът се изпълнява от Института за гората при БАН и негови партньори. Резултатите от изпълнението му бяха представени на заключителна конференция в София. Получените данни могат да се използват при разработването на превантивни мерки за опазване и подобряване на състоянието на урбанизираните екосистеми и предоставяните от тях услуги.

Екосистемните услуги в градската среда са материални (хранителни, водни ресурси и др.), поддържащи (регулация на наводнения и бедствия, осигуряване на кръговрат на веществата, поддържане на условия за живот, контрол на болести и вредители и др.) и културни (възможности за възстановяване, духовно и културно обогатяване).

В изпълнение на проекта е направена експертна оценка за състоянието на десет подтипа урбанизирани екосистеми върху цялата територия на България, извън защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Анализирано е състоянието на зелената инфраструктура в градските територии и капацитета на урбанизираните екосистеми да предоставят екосистемни услуги. Информацията е допълнена и с данни за опасността от присъствието и разпространението на чужди  инвазивни видове в тях.

Експертите отчитат, че урбанизираните екосистеми са подложени на значителен стрес както от климатичните промени, така и от човешката намеса, което влошава състоянието им и може да промени видовото разнообразие на растителността в тях. Специалистите препоръчват мерки за повишаване възможностите на урбанизираните екосистеми да предоставят услуги с фокус върху зелените територии. Сред тях са управление и предотвратяване на наводнения и свлачища, опазване на биоразнообразието и на специфични ценни и уязвими видове, увеличаване на зелените територии и поддържането им в добро състояние.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.