Очаква се въглероден данък и за корабите

Ръководителите на някои от най-добрите световни групи за корабоплаване се застъпват за предложението за облагане с данък въглеродните емисии при корабоплаването

Те се опитват да формулират по-строги правила за емисиите на парникови газове, като същевременно така да осигуряват средства за финансиране на разработването на по-чисти източници на гориво. „За да посрещне предизвикателството за декарбонизация на международното корабоплаване, морският отрасъл се нуждае от въглероден налог, той идва и ние трябва да го определим“, се каза на Глобалния морски форум в Сингапур. Коментарите предизвикаха дискусии на работнати групи относно необходимостта от облагане на въглеродните емисии от корабоплаването. Морското корабоплаване, което представлява около 90% от международната търговия, представлява около 2-3% от глобалните емисии на въглероден диоксид (CO2). Международната морска организация на ООН има за цел да намали емисиите на парникови газове с 50% спрямо нивата от 2008 г. до 2050 г.