Огромни загуби на почва в ЕС от дъждовете

Най-малка ерозия има във Финландия

Всяка година в Европейския съюз заради ерозията се губят по 2 тона и половина плодородна почва на хектар. Това показва проучването на Европейския център за научни изследвания в Брюксел. За да се възстанови един сантиметър почва са нужни 100 години.

Най-големите загуби се дължат на водната ерозия, следвана от тази, причинена от вятър и други процеси. Повече от две трети се губят от обработваеми земеделски площи, като на първо място в Съюза е Италия с 8 тона и половина на хектар. На второ място е Словения със 7 тона и половина, следвана от Австрия със 7,2 тона. Най-малка ерозия има във Финландия – 0,06 тона на хектар.

Учените прогнозират, че до 2050 година тези процеси леко ще се забавят, заради ръста на горските площи. Нарастващите нужди от храни и горива може обаче да ускорят ерозията, тъй като ще се култивират нови и нови площи.