Опазването на живота в океаните важен фактор за климата на Земята

Морските организми улавят и поглъщат над 50% от целия въглероден двуокис, усвояван от биосферата

Спирането на унищожаването на живота в океаните – от планктона през водораслите до мангровите гори, може да даде на човечеството важна глътка въздух в битката му с промените в климата, сочи доклад на Програмата на опазване на околната среда към ООН. Документът, озаглавен "Синият въглерод" (Blue Carbon) и оповестен днес, твърди, че морските организми улавят и поглъщат малко над 50% от целия въглероден двуокис, усвояван от биосферата. Опазването им би дало възможност да допълнителен "офсет" на 3 до 7% от сегашния обем вредни емисии, твърди докладът.

Докладът дава препоръки правителствата да вземат всички необходими мерки, за да защитят морските организми. Според неокончателни оценки ежегодно капацитетът им да поглъщат СО2 намалява с 2-7% под влияние на фактори като замърсяване, разрушаване на крайбрежията и др.

В програмата се предлага създаването на световен фонд за защита на морските екосистеми и въвеждането на употребата на въглеродни кредити по подобие на вече ползваните в битката с обезлесяването.