Етикет: ООН
post-image
Новини Околна среда

Фотоконкурс на : „Хората са затворени, природата – не“

отправя призив за предприемане на спешни действия за опазване и възстановяване на естествените местообитания на видовете, за устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда