Откриват новата пречиствателна станция в гр. Кърджали

Инвестицията е в размер на 69 590 828,94 лева

На 10 септември 2015 година от 10:00 часа в гр. Кърджали ще се открие новата Пречиствателна станция по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” в изпълнение на ДБФП № DIR -51011116 -С062 по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.

Чрез изграждането на завършена канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води ще се прекрати изливането на отпадъчни води в р. Арда и ще се подобри качеството на повърхностните и подземните води, както и на околната среда.

Изградената Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Кърджали е завършващият момент от мащабните подобрения по пътя на водата в рамките на проекта за водния цикъл на град Кърджали.

Станцията е проектирана в съответствие със стандартите за пречистване на отпадъчните води преди изпускането им във водните течения и басейни, заложени в Директивата на Европейския съюз и българското законодателство.

Общата стойност на проекта е 69 590 828,94 лева.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.