Етикет: води
post-image
Новини Производство и преработка

Производството на плодове и зеленчуци в България – сравнителен анализ между два програмни периода

Изследването е част от усилията на ИнтелиАгро за подкрепа на публичните институции в сектор Земеделие за изграждането на политики, базирани на данни, анализ и прозрачност