Първите български диви коне ще бъдат реинтродуцирани в Източните Родопи

Животните ще бъдат внесени от Холандия

В началото на септември за първи път в България в района на Източните Родопи ще бъдат реинтродуцирани тарпани (диви коне). Тази уникална реинтродукция е част от дейностите за възстановяване на дивата природа на българо-холандския проект за устойчиво развитие на Източните Родопи – „Новото тракийско злато” (НТЗ).

Ще се започне с 12 диви коня в района на с. Сбор, община Крумовград. На мястото на реинтродукцията вчера бяха Рикус и Саймен, двамата посланици  на благотворителността, изпратени от Холандската пощенска лотария, която финансира проекта.  Двамата са в района на Източните Родопи в периода 25 август и 2 септември.

Конете ще бъдат внесени от Холандия. Те са потомци на свободно живееща популация. През първата година на реинтродукцията тарпаните ще бъдат в оградено пространство, за да се приспособят към източно-родопската природа. След приспособяването им те ще бъдат пуснати на свобода.  Ролята на тарпаните в природата на Източните Родопи ще е същата като преди хиляди години – да пасат дивата растителност и да възстановяват естествените екосистеми. Дивите тарпани са известни със своята устойчивост и приспособимост към суровите условия на полуотворените ландшафти.

Тарпанът (Equus ferus ferus), известен като евразийски див кон, е изчезнал подвид на дивия кон.  В миналото той е бил разпространен от южна Франция и Испания до Централна Русия.  Има множество пещерни рисунки на тарпани от Франция, Испания и Скандинавия, както и остатъци от южна Русия, където скитите са одомашнили тарпана 3000 години пр. Хр. В България палеонтолозите също са намирали кости от тарпани, което е доказателство, че в миналото България е била обитавана от тях. Тарпанът изчезва в природата между 1875 и 1890 година, когато последната кобила е била убита при опит да бъде хваната.  Последният тарпан в плен е умрял през 1909 година в руски зоопарк.  Не е известно кога хората са изтребили тарпана в България, тъй като костите му не се различават от костите на някои породи домашни коне.

От 1930 година насам са направени няколко опита да се възстанови тарпана, чрез селекция на домашни коне, в които в миналото са били кръстосвани с тарпани. Дивите коне, които ще бъдат реинтродуцирани в България, са известни като коник. Тази порода произлиза от полски проект за възстановяване на тарпана.  През 1936 година полския професор Тадеуш Фетулани е забелязал, че някои коне на фермери много наподобяват изчезналия тарпан. Той започва селекция с 35 такива коня, произлизащи от район, където преди столетие са били уловени последните диви тарпани, раздавани преди това на местните фермери. По-късно в някои страни – като Холандия, полският коник е бил успешно реинтродуциран.

Тарпаните са здрави коне с много добре развито социално поведение. Тяхната социална група (стадото) успешно се защитава от хищници като вълците. Тези стада успяват успешно да защитят кончетата си от вълците според експерти. Тарпаните са спокойни, тихи и любопитни към хората. Общия брой на тарпаните от този тип в света е около 4000, като половината от тях живеят в Холандия.  През 2010 г. 21 холандски тарпана бяха реинтродуцирани в Латвия. В предишни години тарпани от Холандия са били реинтродуцирани в природата на Англия, Франция, Белгия и Германия.

Преди започването на реинтродукцията на тарпаните екипът на „Новото тракийско злато“ проучи подходящите райони за тях в Източните Родопи, българското законодателство и официалните изисквания. Екипът организира серия от срещи с местните институции и хора, защото доброто местно сътрудничество е ключово в такъв уникален експеримент.

Завръщането на тарпаните в Източните Родопите е част от дейностите за възстановяване на дивата природа по проекта „Новото тракийско злато“.  Миналата година полудиви каракачански коне бяха пуснати на свобода в района на с. Черничино.  В края на тази година в Източните Родопи ще бъдат реинтродуциран и благороден елен.

Еколозите смятат, че възстановяването на древните тревопасни в природата подобрява функционирането на екосистемите.  В същото време дейностите за възстановяване на дивата природа на НТЗ вървят ръка за ръка с дейностите за развитие на екотуризма.  Свободно пасящите коне са много редки в Европа, а в България ще могат да се видят само тук.  Комбинацията от красиви ландшафти, богато биоразнообразие и диви коне тарпани е важен фактор за развитието на екотуризма в Източните Родопи. Екотуризмът ще помогне да се запазят Източните Родопи като проспериращо и привлекателно место за живот на местните хора.

Проектът „Новото тракийско злато”:

„Новото тракийско злато” e петгодишен проект (2009-2014) за устойчивото развитие на Източните Родопи, изпълняван от холандските природозащитни организации АРК и Авалон, които имат голям международен опит в проекти за опазване на околната среда и биоземеделието. Проектът е финансиран от Националната пощенска лотария на Холандия.

„Новото тракийско злато” е уникален проект, съчетаващ в интегриран подход работата по трите компонента: дива природа, биологично земеделие и екотуризъм. Според екипа на проекта опазвайки и  възстановявайки дивата природа на Източни Родопи и запазването на типичния мозаечен ландшафт чрез природосъобразно пашуване може да се създаде база за развитието на нова "зелена икономика" в района. Източните Родопи имат всички предпоставки да се превърнат в център за екотуризъм – уникална природа, изключително разнообразие на флора и фауна, богато културно наследство. Съчетано с екотуризма биологичното земеделие не само дава качествена храна, но създава работни места, повишава жизнения стандарт на местните хора и намалява обезлюдяването на района.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.