Етикет: Източни Родопи
post-image
Новини Околна среда

Експерти от БДЗП маркираха и описахa над 400 опасни електрически стълба в

Картирането и последващото обезопасяване е една от ключовите дейности в рамките на LIFE проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“