Повече от 50 елени лопатари бяха освободени в дивата природа на Маджарово

Преди петдесет години видът е възстановен в няколко ловни стопанства в България

В района на Натура зона Маджарово са освободени 54 елени лопатари. Животните се чувстват добре и вече свикват с новия си дом.  С тази сравнително голяма група елени се поставя началото на усилията на екипа на По-диви Родопи за възстановяване на вида  в района на Маджарово и язовир Ивайловград, откъдето той е изчезнал преди повече от хилядолетие.

Еленът лопатар е бил един от най-многобройните видове дивеч в античността, но е бил изтребен от хората в историческо време. Последните костни останки в България са от края на първото хилядолетие след Христа. Преди петдесет години видът е възстановен в няколко ловни стопанства в България.

Преди да бъдат освободени животните прекараха известно време в ограда за адаптация, което им позволи да свикнат постепенно с новото място. Районът в Натура зона около  Маджарово бе специално подбран, като в избора на място е взето предвид наличието на достатъчно храна и добри условия за естествено разселване. Една  от кошутите е снабдена с предавател и експертите от екипа вече следят първите й движения в района.

В освобождаването бяха поканени и се включиха представители на СЛРБ Сокол – Харманли, ДГС Маджарово, полицията. Фондация „По- диви Родопи“ в сътрудничество с местни ловни сдружения и СЛРБ oт години работи за възстановяване на елена лопатар и благородния елен в Източните Родопи. Досега в района на Източните Родопи са освободени над 110 животни, като в дългосрочен план се очаква да бъдат разселени над 300 животни в рамките на LIFE проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe“.

Връщането на лопатарите дава нова перспектива за този регион, както за възстановяване на дивата природа, така и за превръщането на Родопите в желана туристическа дестинация в България. „Надяваме се туристите да могат да се насладят освен на полета на белоглавите лешояди, които са емблематични в района, така и на гледката на тези прекрасни животни каквито са лопатарите“, коментира Стефан Аврамов, експерт от фондация По-диви Родопи.

Еленът лопатар заедно с други диви тревопасни животни има решаваща роля за поддържането на мозаечния ландшафт на Родопите. Това е от огромно значение за опазване на биологичното разнообразие в Родопите, което е едно от най-богатите в Европа.

Oсвобождаването на елени лопатари и благородни елени в Източните Родопи се осъществява в рамките на петгодишен LIFE проект „Опазване на черния и белоглавия лешояд в Родопите“ (LIFE14 NAT/NL/000901), разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар