Правителството прие националния план за защита при бедствия

Задачите, залегнали в плана, са свързани с анализиране на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от тях

Правителството прие Националния план за защита при бедствия. Документът е разработен от междуведомствена група с представители на министерствата, Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), БЧК, БАН и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), съобщи пресслужбата на кабинета.

Основните цели на плана са извършването на анализ и оценка на риска от възникване на бедствия на територията на страната, набелязването на превантивни мерки за предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици в резултат на бедствията, организиране и координиране на действията на органите на изпълнителната власт.

Задачите, залегнали в плана, са свързани с анализиране на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от тях; планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от бедствията; разпределяне на задълженията и отговорностите между органите на изпълнителната власт за изпълнение на планираните мерки и определяне на начина на взаимодействие между тях; осигуряване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране на последиците от бедствия; определяне на реда за своевременното уведомяване на органите на изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на бедствие.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.