Работна среща с екотематика в Димитровград

Програмата на форума включва презентации за намаляване на вредните емисии от инсталациите на димитровградските заводи

„Ограничаване на индустриалното замърсяване, опазване на околната среда и човешкото здраве и подобряване условията на живот в района на Димитровград през периода 2000 – 2010 година” е темата на работна среща в общината днес. Тя ще бъде открита от кмета Стефан Димитров и  заместник-министъра на околната среда и водите Евдокия Манева.

Програмата на форума включва презентации за намаляване на вредните емисии от инсталациите на димитровградските заводи, подобренията по отношения на екологията, въведени в тях за последните години, организацията на сметосъбиране с оглед опазване на околната среда и човешкото здраве.

С лекция на тема „Промени в някои здравни показатели сред населението на Димитровград, свързани със замърсяването на атмосферния въздух в годините на прехода” в работната среща ще участва доц. д-р Таня Търновска от Медицинския университет в Пловдив. За заболяванията, свързани със замърсяването на атмосферния въздух от характерни производства на територията на общината в миналото и днес ще говори управителят на димитровградската болница д-р Здравко Наков. Ще бъдат коментирани и добри практики за партньорство между бизнес и местна власт при управление на отпадъците.

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар