Рапицата е водеща суровина за производството на биодизел в ЕС

Палмовото масло заема вече дял от 29 %

И през 2017 година рапицата е била основната суровина за производството на биодизел в Европейския съюз, въпреки конкуренцията на по-евтините вносни продукти. Според официалните данни през миналата година са използвани почти 6 милиона тона рапично масло, както и около 4 милиона тона палмово и 700 хиляди тона соево масло.

Докато през 2016-та делът на рапичното масло при производството на биодизел е бил 48 процента, година по-късно той пада на 44 на сто. В същото време палмовото масло заема вече дял от 29 процента. Този ръст се дължи най-вече на страни като Италия, Испания и Холандия, където палмовото масло е основната суровина за биодизела. Германските и френските рафинерии залагат на рапицата.

С най-малък дял при биогоривата остават използваните във фритюрници в заведенията за хранене мазнини. Тяхното количество през миналата година е нараснало минимално до 2 милиона тона, въпреки силната подкрепа от страна на политиката.

Европейските производители на биогорива настояват в реформата на регламента за възобновяемите енергийни източници да залегне забрана за употребата на палмово масло, за да се защити производство на рапица в Общността. Освен че се ползва за направата на около 6 милиона тона биодизел, с което допринася за опазването на климата, рапичният шрот в размер на 9 милиона тона намалява зависимостта от вносна соя при фуражите.