Разпоредена е пълна инвентаризация на обектите в Западна промишлена зона в Русе

Мярката е преприета поради зачестилите сигнали

Директорът на РИОСВ - Русе разпореди пълна инвентаризация на обектите, извършващи дейност в Западна промишлена зона на Русе. Мярката е преприета поради зачестилите сигнали за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом и констатирани нови обекти в отдадени под наем цехове в рамките на производствените площадки на бивши предприятия.

Проверките ще продължат до края на ноември по предварително съгласуван график съвместно с „ВиК“ ООД - Русе, които експлоатират канализацията и са оператор на колектор  „3-ти март“.

На големите оператори, произвеждащи бои и лакове,  както и на тези, които в дейността си извършват пране и облагородяване на текстилни изделия в  зоната, са дадени предписания да представят седмични справки за количествата отпадъчни води, формирани при производството, и способите за пречистването им.