РИОСВ-Русе изпрати 21 животни в спасителни центрове за месец

Голяма част от тях са птици

Експертите на РИОСВ-Русе спасиха 21 животни от територията на областите Русе, Разград и Силистра в рамките на месец. Те са успешно изпратени за лечение и доотглеждане в специализирани центрове.

Голяма част от животните са птици. Те са млади екземпляри, паднали от гнездата при летните бури или при първи опити за летене. Най-много птици са от разред совоподобни – общо  7 бр. горски ушати сови и  2 бр. кукумявки, донесени от жители на град Русе. Птиците са изпратени в Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Също там са настанени и 4 бр. малки таралежа, намерени в безпомощно състояние край студентските общежития в Русе. Три шипоопашати и 1 шипобедрена костенурки намериха временен подслон и грижа в Специализирания център за сухоземни кстунурки в с. Баня, община Несебър, област Бургас. След възстановяването им животните ще бъдат освободени в природата, в подходящи местообитания.

Препоръчително е гражданите да не правят опити да помагат на животно в беда, а да се обръщат към регионалните инспекции или съответните горски стопанства по места за съдействие.