С 48% трябва да се намалят вредните емисии в Европейския съюз до 2030 година

Има опасения, че начертаните цели ще навредят на селското стопанство

С 48% трябва да се намалят вредните емисии в Европейския съюз до 2030 година. До този компромис, предложен от люксембургското председателство, стигнаха министрите на околната среда при срещата си в Брюксел.

При гласуването Австрия, Дания и Полша са били против, а Германия се е въздържала. Тези страни са на мнение, че така начертаните цели ще навредят на селското им стопанство.

Преговорите са продължили до късно в сряда вечерта. Австрия е предложила друг вариант за компромис, отхвърлен от люксембургската председателка на Съвета на екоминистрите, Карол Дишбург. Австрийският представител Андре Рупрехтер е заплашил, че страната му ще предприеме правни мерки за оспорване на постигнатото споразумение.

Председателството е предложило на Германия да редуцира предвиденото намаление на вредните емисии от 30 на 29%. Земеделският министър Кристиян Шмит е отхвърлил предложението.