1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Санкция в размер от 10 000 до 500 000 лева за предприятие за преработка на царевични продукти в Разград

Санкция в размер от 10 000 до 500 000 лева за предприятие за преработка на царевични продукти в Разград

Нарушението е установено при извънредна проверка във връзка с постъпили сигнали за наличие на замърсени води в река Бели Лом

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на предприятието за обработване и преработка на царевични продукти - „АДМ Разград“ ЕАД, за неизпълнение на условие в комплексното разрешително (КР), свързано с превишение на максимално допустимите концентрации на вещества в отпадъчните води, заустващи Градската пречиствателна станция на (ГПСОВ) на гр. Разград. 

Нарушението е установено при извънредна проверка във връзка с постъпили сигнали за наличие на замърсени води в река Бели Лом. От точката за пробовземане на предприятието, преди заустването в ГПСОВ-Разград, са взети водни проби. Пробовземането и анализът са извършени от Регионална лаборатория – Русе при ИАОС.

Установени са превишения по показатели активна реакция рН и химична потребност от кислород от заложените в Комплекното разрешително норми. За подобно нарушение в Закона за водите е предвидена имуществена санкция в размер от 10 000 до 500 000 лв.

Допълнителна проверка на дружеството  „АДМ Разград“ ЕАД е извършена и по писмена жалба от жители на с. Стражец за наличие на неприятни миризми от канализационни шахти. Проверено е трасето, включващо два броя канализационни колектрора, собственост на „АДМ Разград“ ЕАД, предназначени за отвеждане на отпадъчни води. В участък, който е успореден на главния път Разград – Кубрат, в близост до разклона до с. Стражец, е констатирано компроментиране на ревизионните шахти от единия колектор. Налице е честично пропадaне и нарушена цялост, в резултат на което се изпуска пара със специфична миризма.

На дружеството са дадени задължителни предписания за обследване на цялото канализационно трасе и възстановяване на нарушените участъци. Предстои последващ контрол за изпълнение на предписанията съобразно определените срокове.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.