Схемата за екомаркировка на ЕС е въведена преди 25 години

Целта на схемата е да насърчи организациите да разработват продукти с намалено въздействие върху околната среда

25 години от създаването на схемата за екомаркировка на ЕС, предлагаща на потребителите по-здравословен, безопасен и устойчив – cool  начин на живот, се навършват на 23 март 2017 г. 40 000 са вече продуктите и услугите с екомаркировката на ЕС. Българските производители на продукти с екомаркировката на ЕС са „Завод за хартия Белово“ АД, „Костенец пейпъл мил“ ЕАД и „Био гланц“ ООД.

Схемата за екомаркировка на ЕС е създадена с Регламент 880/92 на ЕО през 1992 г. и оттогава два пъти е актуализирана. Целта на схемата е да насърчи организациите да разработват продукти с намалено въздействие върху околната среда и да подпомага потребителите да направят своя информиран избор. Продуктите, които отговарят на високите екологични изисквания, имат правото да ползват логото на екомаркировката на ЕС с присъдения им регистрационен номер.

Сайт за екомаркировката на ЕС: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

За повече информация по темата: http://www5.moew.government.bg/?page_id=45986