Сметната палата запозна министър Димов с резултатите от одит за въздуха

Снимка:

За изработването на национална програма за качество на атмосферния въздух се очаква окончателен доклад на Световната банка

Министърът на околната среда и водите Нено Димов беше запознат с резултатите и препоръките от одитен доклад за ефикасността на мерките, предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г. Докладът беше представен пред министъра от председателя на Сметната палата Цветан Цветков и екипа, извършил одита.

По отношение на препоръката на палатата за създаване на консултативен съвет към министъра на околната среда и водите за компонент „въздух“, министър Димов посочи, че такъв орган е в процес на формиране. Предприемат се и действия за подпомагане на общините за споделяне на опит по отношение на изпълнението на мерките от програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и на осъществяваните дейности за борба срещу замърсяването на атмосферния въздух.

За изработването на национална програма за качество на атмосферния въздух се очаква и окончателен доклад на Световната банка. По препоръката за подобряване на контролната и санкционна дейност на МОСВ върху дейността на кметовете и длъжностните лица в общините за изпълнение на адекватни и ефективни програми за управление на качеството на атмосферния въздух, министър Димов увери, че се подготвят мерки за повишаване на контрола. Също така ще се работи заедно с общините с нарушено качество на атмосферния въздух за информационни кампании сред населението за намаляване на замърсяването.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.