Структурни промени в системата на МОСВ подпомагат успешното изпълнение на ОПОС 2014-2020

Създават възможност за назначаване на служители по срочно трудово правоотношение

Правителството одобри промени в устройствените правилници на Министерството на околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда. Целта им е осигуряване на дейностите по изпълнението и управлението на проекти и програми, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции. Промените създават възможност за назначаване на служители по срочно трудово правоотношение, ако техните възнаграждения са допустими за финансиране изцяло със средства от съответния проект или програма.

В тази връзка и предвид започналото изпълнение на проекти от бенефициенти в структурата на МОСВ по оперативните програми „Околна среда” и „Добро управление“ и по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, постановлението дава възможност за наемане на допълнителни служители на срочни трудови договори на длъжност „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ към звена и структури на МОСВ, както и към ИА „Околна среда”.

С промените в Устройствения правилник на МОСВ се прецизират функции на главния секретар, на инспектората, на служителя по сигурността на информацията, на дирекциите „Вътрешен одит“, „Правно-административно обслужване“, „Управление на водите“, „Политики по околната среда“, „Национална служба за защита на природата“, „Превантивна дейност“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ.

С изменението на Устройствения правилник на ИАОС е извършено вътрешно преструктуриране на щатни бройки, което ще доведе до подобряване на организацията на работа в рамките на утвърдената численост на агенцията.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.