Световната банка сключи с българското правителство споразумения за консултантски услуги за стратегии за водите и иновации

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Българското правителство днес подписа със Световна банка две споразумения за предоставяне на консултантски услуги при разработването на Национална стратегия за отрасъл „Водоснабдяване и канализация” (НСВиК) и на „Стратегия за интелигентна специализация” в областта на иновациите. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Споразуменията бяха подписани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев. От името на Световна банка споразуменията бяха подписани от регионалния директор за Централна Европа и Балтийските държави Питър Харолд.

И двете споразумения за предоставяне на консултантски услуги са разработени в рамките на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Световна банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС, подписан през януари т. г. С този меморандум бе подготвена почвата за изключителното по рода си партньорство в областта на знанието между България и Международните финансови институции. В него е предвиден механизъм, позволяващ на българското правителство да използва средства от европейските фондове за покриване на разходите за аналитични и консултантски услуги, предоставяни от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Световната банка.

Разработването на Национална стратегия за отрасъл „Водоснабдяване и канализация” и на „Стратегия за интелигентна специализация” ще изиграе важна роля в подготовката България за следващия Програмен период 2014-2020 година. Двете стратегии са крайно необходими, за да бъде даден по-нататъшен импулс в инвестиционните планове на България за сектор „Водоснабдяване и канализация” и изграждане на иновационна инфраструктура.

Световна банка си партнира с България през последните 20 години, като наред с финансиране предоставя на страната анализи и консултации. С подписването на тези две споразумения изместваме ударението на нашето партньорство към областта на знанието, към оказване на целенасочена подкрепа на България за по-добро усвояване на европейските фондове и изпълнение на Националната програма за реформи”, заяви регионалният директор на Световна банка за Централна Европа и Балтийските държави Питър Харолд.

“Иновациите са наш основен приоритет, ето защо ние сме решени да изградим в България такава среда, която да благоприятства тяхното развитие и да позволи на българския бизнес да расте”, подчерта в своето изказване министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

„Подписаното днес споразумение е следствие от подписаните през януари т.г. меморандуми за разбирателство между правителството на Република България от една страна и Световна банка и Европейската инвестиционна банка - от друга, за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС, както и на подписания в края на месец юни 2012 г. договор за безвъзмездна помощ за „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК” между МРРБ като бенефициент и Управляващия орган на ОП „Околна среда” по ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев.

Споразумението е част от предвидените в договора 7 области на дейност за цялостно реформиране и устойчиво развитие и управление на сектор ВиК, включително изготвяне на отраслова стратегия за сектора и свързаните с това проучвания, анализи, работни посещения и др. Споразумението е на обща стойност 3,5 млн. лева и се сключва за срок до 14.08.2014 г.”, допълни заместник-министър Симидчиев.

До края на 2013 г. България има достъп до финансиране по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в размер на близо 7 милиарда евро. Макар че през последните 12 месеца усвояването на европейските фондове бе чувствително подобрено, българското правителство е решено да усвои в пълен размер средствата за текущия Програмен период 2007-2013 г. и да се подготви за следващия.

Двете споразумения за предоставяне на консултантски услуги представляват първи конкретни стъпки в изпълнение на Стратегията за партньорство с България, приета преди година от Съвета на изпълнителните директори на Световна банка. Централно място в Стратегията е отредено на подкрепата в областта на знанието за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в България.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.