1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. У нас се подготвя първият биосферен парк

У нас се подготвя първият биосферен парк

Екипът на Българска Фондация Биоразнообразие се сблъсква с редица трудности, свързани със структурата за управление на тази нова категория

Първият съвременен биосферен парк в България, който да отговаря на изискванията на Севилската стратегия за биосферните резервати от листата на ЮНЕСКО се подготвя у нас, съобщи Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ).

В рамките на своя проект „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина” екипът на БФБ подготвя номинационната форма за обявяване на биосферния парк „Странджа” и се сблъсква с редица трудности, свързани със структурата за управление на тази нова категория, която не е предмет на Закона за защитените територии. С обявяването на Заповедите за зоните от мрежата Натура 2000, голяма част от защитените територии в България също ще се сблъскат с този проблем.

В тази връзка фондацията свиква днес, 27 март 2012 г., в София национална среща за обсъждане на ефективното съвместно управление на различни категории защитени природни обекти, припокриващи едни и същи територии – природен парк/биосферен парк, природен парк/Натура 2000 зона и други категории като национални паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности – проблем, с който днес се сблъсква управлението на системата от защитени територии в България.

Лектори ще бъдат Ваня Дебевец от регионален парк „Скочанска яма”, Словения, (който е Рамсарско място, включен е в Списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО и е биосферен резерват по програмата „Човекът и биосферата”), Пиер Галан, швейцарски експерт на ЮНЕСКО и Бьорн Арне Нес от Директората за управление на природата, Норвегия. Фасилитатор на срещата ще бъде Тома Белев.

Следобедната сесия ще продължи с обсъждане на подходите за определяне на режимите в Заповедите за обявяване на защитените зони по Натура 2000.

За участие в срещата са поканени представители на МОСВ, дирекциите на националните и природните паркове, РИОСВ, НПО, експерти и др.

На 28 и 29 март мисията на чуждестранните експерти от ЮНЕСКО и експерти от МОСВ ще продължи в Странджа, където предстоят работни срещи с Дирекцията на природния парк, с кметовете на двете общини, попадащи в парка - Малко Търново и Царево, с общински съветници и др.

Националната среща в София и мисията на експертите на ЮНЕСКО се организират в рамките на проекта на Българска Фондация Биоразнообразие „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина", осъществяван с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.