Установени са три нови растителни вида в „Централен Балкан“

Снимка:

Информация за новите находища вече е публикувана в специализираното списание „Фитология Балканика“

Три нови вида висши растения за територията на Национален парк „Централен Балкан“ са установени през 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Паркът.

Полският окситропис (Oxytropis campestris (L.) DC.) е представител на семейство „Бобови“, за който доскоро се считаше, че обитава само Рила и Пирин. През 2017 г. е открит в сухо и каменисто местообитание по южните склонове на масива Триглав. В намиращия се наблизо резерват „Соколна“ е установена и източната каменоломка (Saxifraga luteoviridis Schott et Kotschy). Досега този вид е установяван само в планините Славянка, Пирин, Рила и Родопи (Западни и Средни). На североизток от находищата на тези два вида, отново по склоновете на масива Триглав, е открита и оценената като „уязвим вид“ в Червения списък на висшите растения в България скална острица, известна досега у нас само с находищата си в Рила и Пирин.

Трите вида са открити и описани от Юлиан Маринов (Регионален природонаучен музей, Пловдив) и Стоян Стоянов (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН). Информация за новите находища вече е публикувана в специализираното списание „Фитология Балканика“ (Phytologia Balcanika) на ИБЕИ – БАН.

Същите учени през 2017 г. правят ново проучване на недобре познатия вариетет на кръглолистната камбанка – Campanula rotundifolia var. bulgarica Nejceff. За целта събират материал от резерват „Соколна“, откъдето е събран за първи път през 1906 г., когато бележитият български ботаник Иван Нейчев определя новия вид от групата на кръглолистната камбанка. Детайлното морфологично проучване в групата дава основание на авторите да считат вариетета за отделен нов вид. Публикацията по тази тема вече е публикувана в специализираното списание „Фитотакса“ (Phytotaxa).

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар