Утвърдиха Плана за пашата в Централен Балкан

С него се цели чрез успешни практики за паша и сенокос да се опазват и поддържат природните местообитания във високопланинската част на парка

Със заповед на директора на Парковата дирекция е утвърден  Планът за пашата и сеното за 2011 година, информират от дирекцията на НП "Централен Балкан". Планът се основава на Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост. С Плана се цели чрез успешни практики за паша и сенокос да се опазват и поддържат природните местообитания във високопланинската част на парка, като същевременно се създадат и предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.

Познаването на Плана е важно, тъй като с него се определя процедурата за издаване на разрешителни за паша и сенокос, броя на домашните животни и техния вид, нормите за натовареност и местата за паша, условията за опазване и поддържане на природните местообитания чрез сенокос, районите и периодите. Не по-малко важно е да се познават и условията за опазване и поддържане на пасищата в Националния парк.

Пълната документация, свързана с Плана за пашата и сеното през т. г., включително - норми и райони за паша, заявления, декларация, приложения и др., е публикувана на интернет страницата на Парковата дирекция

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.