В България се срещат 14 вида световно застрашени птици

Снимка:

Годишният Световен Червен списък на птиците за 2013 г. на BirdLife International е вече публикуван

Годишният Световен Червен списък на птиците за 2013 г. на BirdLife International е вече публикуван. Най-новите данни показват, че броят на видовете птици, определени като критично застрашени достига най-високата си стойност за всички времена. „Критично застрашен” е най-високата рискова категория в Червеният списък на застрашените от изчезване видове на IUCN и включва тези видове, които са изправени пред изключително висок риск от пълно изчезване в дивата природа.

Айресовият пухоопашат дърдавец (Sarothrura ayresi) – африканска птица от района на юг от Сахара с дискретен външен вид и потаен начин на живот е последният вид, който се присъедини към нарастващия списък на видовете, които са на границата на изчезване. Унищожаването и деградацията на местообитанията й – високопланински, влажни пасища, което включва пресушаване на влажни зони, промяна на земеделските практики, нерегулирано водовземане, прекомерна паша от домашни животни и унищожаване на блатната растителност, са довели този вид до това трвожно състояние. Сега са необходими спешни действия в Етиопия и Южна Африка, за да се разбере по-добре екологията на вида за да могат да се преодолеят всички тези заплахи и да са спаси вида от изчезване.

"Почти 200 вида птици сега са в огромна опасност да бъдат загубени завинаги", казва д-р Леон Бенън, директор от BirdLife по въпросите на науката, политиката и информацията. "Тези видове са засегнати на много нива. Загуба на местообитания, промени в земеделските практики, инвазивни видове и изменението на климата са основните заплахи. Ако тези проблеми не бъдат решени, списъкът ще продължи да расте", съобщават от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Показателен е примерът с жълтогърдата овесарка (Emberiza aureola), чиято численост е намаляла катастрофално през последните години поради неконтролираното улавяне с капани в местата й на зимуване в южната част на Китай и Югоизточна Азия.Този някога обикновен вид, който бе считан за слабо засегнат до 2000 г., беше преместен в три пъти по-висока категория (Застрашен) и е само на една крачка от това да се превърне в критично застрашени в списъка.

Въпреки това, има и добри новини и реални признаци, че действията за опазването на редките видове дават резултат. Два вида албатроси, едно от най- застрашените семейства птици на планетата, са вече с по-малък риск от изчезване благодарение на увеличаването на числеността им. „Черновеждият албатрос (Thalassarche melanophrys) и Чернокракият албатрос ((Phoebastria nigripes) вече са свалени с една категория по-надолу, казва Анди Саймс - отговорник за глобалното опазване на видовете. „Все още има какво да се желае, но това ни дава голяма надежда за съдбата и на други видове албатроси. Съпътстващия улов (bycatch) на морски птици при риболов е основната заплаха и понастоящем се полагат усилия в много парагади и трал флоти по цял свят, за да се намали броят на жертвите.

"Тази година Червеният списък е смесица от добри и лоши новини, но за пореден път показва, че природозащитните организации по целия свят постигат целите си в опазването на видовете и спасяването им от изчезване. Тези отдадени усилия сега трябва да бъдат значително разширени", заключва Д-р Бенън.

В България се срещат 14 вида световно застрашени птици. От тях тънкоклюният свирец е в най-високата категория – Критично застрашен. В следващата по риск от пълно изчезване категория (Застрашен) са: червеногушата гъска, тръноопшатата потапниця, египетският лешояд, ловният сокол и кадифената потапница.

Повече информация за Световния Червен Списък на птиците може да намерите тук.