В девет села в Търговищко питейната вода има отклонения от хигиенните норми

В отдел „Лабораторни изследвания” по държавен здравен контрол са обработени 89 проби води от централни и местни водоизточници

В девет села в Търговищко питейната вода има отклонения от хигиенните норми, съобщиха от Регионалната здравна инспекция, предаде Агенция "Фокус". В отдел „Лабораторни изследвания” по държавен здравен контрол са обработени 89 проби води от централни и местни водоизточници, 1 проба минерална вода и 2 проби дезинфекционни разтвори.

По органолептични показатели (вкус на хлорни препарати и мирис) и по химични показатели (остатъчен свободен хлор) са установени отклонения от изискванията за качеството на питейната водата при централните водоизточници в селата Овчарово, Зараево, Захари Стояново, Чернокапци и Водица.

Отклонения са установени и по химичен показател „Нитрати” при село Миладиновци и при местен водоизточник в село Висок. По микробиологични показатели са установени отклонения при проби води от централни водоизточници в селата Камбурово и Могилец.