Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води

По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология  и хидрология (НИМХ-БАН) днес превалявания с гръмотевици ще има на много места, главно след обяд.  Почти без валежи ще е по Черноморието. Количества от до 5 л/кв.м, но локално са възможни и до 15 л/кв.м. В понеделник превалявания с гръмотевици ще има на много места, главно в Централна и Източна България и в планините. Количества от 2 до 8 л/кв.м,  локално са възможни и до 15-20 л/кв.м. Във вторник ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 01 до 8 ч. на 02 юли водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения на нивата с до +24 см  вследствие на валежи са регистрирани в горното течение на р. Тополница, р. Арда при Вехтино (Източнобеломорски басейн), както и в средното и долното течение на р. Струма и в долното течение на р. Места (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на: р. Огоста и р. Искър - средното течение, р. Русенски Лом – долните течения (Дунавски басейн); р. Провадийска – горното течение (Черноморски басейн); р. Марица при градовете Пловдив и Първомай, и притоците й р. Тополница при с. Поибрене и р. Сазлийка при гр. Гълъбово (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +35 см;
Черноморски басейн: Регистрирани са понижения на речните нива до -2 см ;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -28 см до +71 см;
Западнобеломорски басейн: Регистрираните са колебания от -7 см до +11 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения са възможни в долните течения на  реките Вит и Осъм, вследствие на оттичане. На 4 и 5 юли в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на реките в басейна- първия ден във водосборите, разположени западно от р. Янтра (Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра), втория ден - във водосборите,  разположени на изток от р. Огоста (Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 3, 4 и 5 юли ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни не се очакват съществени изменения на речните нива. Краткотрайни повишения са възможни на 4 и 5 юли във водосборите на реките Малък Искър и Златна Панега, както и на основната река след гр. Нови Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 3, 4 и 5 юли ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Днес нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 4 и 5 юли  се очакват краткотрайни повишения във водосбора, като по-съществени ще са във водосборите на реките: Росица, Джулюница, както и на основната река при гр. Велико Търново. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 юли ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес не се очакват съществени изменения на речните нива във водосбора. В периода 4-6 юли са възможни краткотрайни повишения главно във водосбора на Черни Лом,  на 4 юли в горните части, а от 5 юли и в долните. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 4 юли в следобедните и вечерни часове, а  на 5 юли в сутрешните часове, вследствие на валежи са възможни  повишения във водосборите от басейна, по-съществени в северночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 1-2 дни, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни повишения във водосборите на:
• р. Тунджа – горното и средно течение;
• р. Марица – горното течение на основната река и родопските и старопланинските й притоци;

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес, вследствие на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, като по-съществени е възможно да бъдат във водосбора на р. Места (притоците й р. р. Демяница, р. Ретиже, р. Туфча) и в долното течение на р. Струма (притока й р. Санданска Бистрица). На 4 и 5юли нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществена промяна.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.