Язовирите, стопанисвани от "Напоителни системи", са под постоянно наблюдение

Няма опасност от преливане на язовирите, намиращи се на територията на област Бургас

Във връзка с тежката обстановка в страната и обилните снеговалежи, които предизвикват повишаване на нивото на водата в язовирите, от МЗХ  предоставиха актуална информация за състоянието на язовирите, стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД.

Язовирите на територията на област Стара Загора, община Братя Даскалови -  яз. "Найденово" и "Долно ново село" са в режим на изпускане на водата и няма опасност от преливането им.

Общият обем на яз. "Тракиец", намиращ се на територията на община Хасково е 114 000 000 кубични метра, скоростта, с която се  изпуска водата е 2 кубика в секунда.  Водата в яз. "Добри дол" (община Първомай, област Пловдив)  е наполовина от капацитета му и за момента няма необходимост да бъде изпускан.

Намиращите се язовири на територията на област Бургас – яз. "Ахелой", "Трояново", "Барган" също са в режим на изпускане на водата и няма опасност от преливането им. Общият обем на яз. "Ахелой" е 12 670 000 куб. метра, като е освободен обем от 3 850 000 куб. метра.

Язовир "Трояново" е с общ обем 5 900 000 куб. метра, до момента е освободен обем от 2 840 000 куб. метра. Общият обем на яз. "Барган" е 560 000 куб. метра, освободен е обем от 77 000 куб. метра. 

Всички язовири, стопанисвани от "Напоителни системи", са под постоянно наблюдение, независимо от нивото на водата. Река Марица е скъсала дига и е под постоянно наблюдение от Басейнова дирекция, тъй като реката  е публично-държавна собственост.