Законопроектът за борба с инвазивните чужди видове в ЕС е вече факт

Икономическите щети, причинени от инвазивните видове, се равняват на 12 милиарда евро годишно

Европейската комисия публикува своето дългоочаквано предложение за закон за борба с инвазивните чужди видове, което има за цел да се справи с отрицателните въздействия на изкуствено въведените от човека организми върху биоразнообразието, икономиката и здравето на хората. Това е първият законодателен акт на ЕС от две десетилетия насам, свързан с биологичното разнообразие и е обещаваща стъпка напред.

Инвазивните чужди видове са един от основните двигатели на загубата на биологично разнообразие в световен мащаб, като могат да бъдат и заплаха за икономиката и здравето на човека. Само в ЕС стойността на икономическите щети, причинени от инвазивните видове, се равнява на 12 милиарда евро годишно.

Д-р Пол Уолтън, ръководител на отдела Местообитания и Видове на RSPB Шотландия заяви: „Заплахите от инвазивните чужди видове могат да бъдат успешно преодоляни само чрез гъвкав, предпазлив подход. Нашата способност да предсказваме, кои видове ще причиняват проблеми и къде, винаги ще бъде непълна. Следователно, предложената горна граница от 50 инвазивни вида за действие, с възможност за преразглеждане на този списък едва след 5 години, е сериозен недостатък в предложението. Има най-малко 1500 инвазивни чужди видове в ЕС, като този брой бързо се увеличава. Нуждаем се от отговорна система, която да ни позволява да действаме решително при появата на инвазивен вид. Това включва въвеждането и прилагането на обща забрана за преднамереното освобождаване на такива видове в околната среда, както и гъвкава система за регистриране на проблемни видове – само по този начин можем да говорим за финансов и екологичен смисъл".

Алистър Тейлър, ръководител на отдела за политика на ЕС за биоразнообразието на RSPB (BirdLife в Обединеното кралство) заяви: „Въпреки че принципът „замърсителят плаща” е залегнал в Договора за функционирането на ЕС, законодателното предложение на Комисията за инвазивните чужди видове не включва термина „наказателна отговорност” за тези, които умишлено въвеждат такива видове в природата. И други допълнителни мерки като тази трябва да бъдат приети или цената на въздействието на инвазивните чужди видове за биологичното разнообразие в Европа и за европейските данъкоплатци, ще продължи да се увеличава".

Европейският парламент и Съветът сега имат важната роля за подобряване на предложението на Европейската комисия и приемане на ефективно законодателство, като се въведе адекватна система за вписване на инвазивните видове, както и принципът за предпазливост (Договорът за функционирането на ЕС, член 191) и принципът „замърсителят плаща”. Въвеждането на обща забрана за умишлено освобождаване на инвазивни чужди видове на територията на ЕС е от съществено значение, ако искаме да предпазим биологичното разнообразие в Европа, здравето на нейните граждани и икономиката.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.