1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Зам.-министър Николова участва в заседание на Съвета на министрите на ЕС по околна среда в Брюксел

Зам.-министър Николова участва в заседание на Съвета на министрите на ЕС по околна среда в Брюксел

В рамките на заседанието министрите одобриха предложението за принос от името на Съюза и неговите държави членки на Европейска дългосрочна стратегия за нискоемисионно развитие

Вчера, в Брюксел министрите по околна среда на ЕС обсъждиха важни въпроси, определящи бъдещата политика на Съюза в областта на околната среда и климата. Българската делегация е ръководена от заместник-министър Атанаска Николова. Акцент в дневния ред на Съвета беше обсъждането на Европейската Зелена сделка, както и представеният от изпълнителния заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс Климатичен закон.

Заместник-министър Николова напомни, че климатична неутралност към 2050 г. следва да бъде постигната чрез справедлив преход, при наличие на ефективни компесаторни механизми, с прилагане на работищи решения за запазване на конкурентноспособността, растежа на икономиката и социалното благополучие на гражданите. Беше подчертана необходимостта от намиране на общо европейски решения, свързани с предизвикателствата пред държавите, които са външна граница на ЕС, каквото е и България, а именно изтичането на въглерод и емисиите от транзитния транспорт.

Заместник-министър Николова изрично подчерта и необходимостта от детайлна оценка на въздействието на предвидените в Зелената сделка инициативи, в т.ч. и на представения вчера проект на Европейски климатичен закон, защото само така могат да бъдат адекватно отчетени националните специфики и стартови позиции на държавите членки и съответно постигнати политическите приоритети на Съюза.

В рамките на заседанието министрите одобриха предложението за принос от името на Съюза и неговите държави членки на Европейска дългосрочна стратегия за нискоемисионно развитие, която ще бъде представена пред Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Документът потвърждава ангажираността на ЕС и неговите държави членки към Парижкото споразумение и отправя апел за спешно засилване на световната амбиция в светлината на последните научни доклади. Представя се приетата от европейските лидери дългосрочна цел за постигане на климатична неутралност на ЕС до 2050 г и се декларира готовността на ЕС и неговите държави членки да подпомогнат останалите страни за разработване на навременни и амбициозни дългосрочни стратегии в изпълнение на целите на Парижкото споразумение.

Министрите приеха и Заключения за качеството на въздуха /КАВ/, с които се прави преглед на постигнатия напредък с оглед публикуваната през ноември миналата година Оценка на пригодността на директивите за КАВ и се определят бъдещите насоки за действие. Заместник-министър Николова подчерта изключителната важност на темата и факта, че въпреки полаганите усилия на европейско, национално и местно ниво резултатите, които всички бихме искали да видим, не са налице навсякъде в желаната степен. Това е процес, който изисква време и диференциран, а не универсален, подход в отделните държави при отчитане на националните им специфики, в т.ч. социално-икономически, географски и други. Страната ни се обяви и за по-гъвкави правила за държавна помощ, които максимално да улесняват инвестициите и да осигуряват възможност за плавност на прехода към климатична неутралност.

Обмен на мнения беше проведен и по Оценката на законодателството в областта на водите. Въпреки цялостния положителен ефект от прилагането на водното законодателство, от българска страна бяха подчертани новите предизвикателства, свързани с изменението на климата, като засушаване и наводнения.

На заседанието беше представена загрижеността на младите хора от климатичните промени в лицето на Грета Тумберг.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.