1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Заместник-министър Ренета Колева участва в конференция за „Кръгова икономика в строителството“

Заместник-министър Ренета Колева участва в конференция за „Кръгова икономика в строителството“

Представители на местната власт представиха визия за оползотворяване и управление на строителните отпадъци

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева участва в откриването на конференция на тема: „Кръгова икономика в строителството – актуални тенденции в Европа и България“, чиито домакин бе Българската търговско-промишлена палата.

Представители на държавни институции, местната власт, бизнеса, академичните среди, браншови асоциации и неправителствени организации обсъдиха как могат съвместно да работят за гарантиране на устойчиво бъдеще, в което икономическото развитие и просперитет вървят ръка за ръка с намаляването на строителните отпадъци и опазването на околната среда.  Бяха обменени идеи и опит между отговорните лица в сферата на управление на строителните отпадъци, както и добри практики, реализирани във водещи страни като Белгия и Дания.

Заместник-министър Колева обърна внимание, че в Националната стратегия за кръгова икономика отпадъците от строителство и разрушаване са определени като приоритета област, като изтъкна водещата роля на строителния бранш за прехода към кръгова икономика чрез разработване и прилагане на ресурсно ефективни решения, които да го направят по-конкурентоспособен, но същевременно да намалят отпечатъка от дейността му върху околната среда и климата.

Заместник-министър Колева се обърна и към общинските власти, за които отпадъците от строителство и разрушаване са предизвикателство, но и възможност за по-ефективно използване на ресурси и енергия.

„Местните власти могат да имат много по-активна роля в усилията за насърчаване на кръговата икономиката. Като основен възложител на обществените поръчки те могат да залагат изисквания за екологични стоки, услуги и системи за управление на околната среда.“ – поясни заместник-министър Колева.

Тя информира присъстващите, че по Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ е предвидено финансиране за изграждане на центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба в размер от близо 145 млн. лева. Мярката е насочена към всички български общини и включва изграждане на общински центрове и системи за разделно събиране на потоци отпадъци от бита - хартия, пластмаса, метал, стъкло, едрогабаритни отпадъци, като на територията на такъв център може да бъде включена и възможност за събиране и рециклиране на строителни отпадъци от бита. Закупуването и доставката на необходимата техника за транспортиране на отпадъците също е предвидено.

На форума беше отбелязано, че в края на март т.г. е приета Национална стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на строителния сектор до 2030 г., разработена от МРРБ. Тя предвижда разработване на национална цифрова платформа за строителство,  която ще даде възможност за обмен на информация и осъществяване на връзка между източниците за образуване на различни по вид отпадъци от строителство и разрушаване, наличието на различни по вид рециклирани строителни материали на регионалните съоръжения за рециклиране и строителния сектор в страната.

На конференцията, представители на местната власт представиха визия за оползотворяване и управление на строителните отпадъци. Бяха дискутирани и теми от нормативната уредба, добри практики за кръгово строителство и селективно разрушаване, възможности за финансиране на зелени проекти и инициативи, както и бъдещите тенденции за развитие в сектора. Беше представен и напредъкът по проект „MOBICCON-PRO“ - международна изследователска инициатива в сферата на кръговото строителство, финансирана по програма „Хоризонт Европа“ на ЕС и насочена към разработването на иновативни решения за производството на висок клас рециклирани строителни материали.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.