1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Засегнати са дюни на плаж „Бутамята“

Засегнати са дюни на плаж „Бутамята“

Територията на морския плаж попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии - Природен парк „Странджа“

Вчера в РИОСВ - Бургас e постъпил сигнал за извършено нарушаване целостта на пясъчните дюни на територията на морски плаж „Бутамята“, землище на с. Синеморец, общ. Царево.

Направена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ - Бургас, съвместно с представител на Община Царево.

Проверката констатира, че в югозападната част на морския плаж е извършено разораване и преминаване на едрогабаритна техника.

След съпоставяне на заснетия участък с данните от одобрената и приета специализирана карта за морски плаж „Бутамята“ се установи, че от дейността са засегнати сиви пясъчни дюни. С помощта на GPS са заснети границите на засегнатия участък с цел определяне на местоположението  му спрямо пясъчните дюни - обекти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Територията на морския плаж попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии - Природен парк „Странджа“, и в две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - „Странджа“ за опазване на дивите птици и „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa.

Проверка в информационната система за “Натура 2000” констатира, че засегнатият участък попада в картирани природни местообитания - приоритетно местообитание с код 2130* „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност“ и 2120 „Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица“, които са предмет на опазване в защитена зона „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa.

Директорът на РИОСВ - Бургас е предал по компетентност сигнала и констатациите от извършената проверка на министъра на туризма.

Уведомено е и Териториално отделение Царево към Районна прокуратура – Бургас, за произнасяне по компетентност за наличие на извършено престъпление, предвид че са засегнати местообитания, предмет на опазване. 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.