Етикет: защитена територия
post-image
Новини Институции

РИОСВ подкрепи предложение за обявяване на нова защитена местност край Велико Търново

В границите на въпросната територия са установени местообитания на защитени по реда на Закона за биологичното разнообразие растителни видове като елвезиево кокиче и снежно кокиче